Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Miroslav Kusý
Počet príspevkov: 19

1991

Kusý, M. . (1991). Čo s ideou sociálnej rovnosti? (Jaroslavovi Šabatovi k šesťdesiatke). Filozofia, 46(2), 129-142. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/2/129-142.pdf
Kusý, M. . (1991). Tézy k právu na život. Filozofia, 46(1), 3-13. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/1/3-13.pdf

1990

Kusý, M. . (1990). Za Jaromírom Kopsom. Filozofia, 45(2), 217-221. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/2/217-221.pdf

1971

Kusý, M. . (1971). Tresmontantove úvahy o biblii a antickej tradícii. Filozofia, 26(6), 694-697. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/6/694-697.pdf

1968

Kusý, M. . (1968). Reštrukturalizácia systému moci v ČSSR. Filozofia, 23(5), 457-469. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/5/457-469.pdf
Kusý, M. . (1968). Antinómia modernej demokracie. Filozofia, 23(1), 96-101. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/1/96-101.pdf

1967

Kusý, M. . (1967). Systém a štruktúra marxistickej filozofie. Filozofia, 22(4), 425-431. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/4/425-431.pdf

1966

Kusý, M. . (1966). O možnostiach analytickej gnozeológie. Filozofia, 21(5), 518-523. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/5/518-523.pdf
Kusý, M. ., & Suchý, J. . (1966). Úlohy a potreby našej filozofie. Filozofia, 21(3), 326-336. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/3/326-336.pdf

1964

Kusý, M. . (1964). Nad Schaffovým Úvodom do sémantiky. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(4), 399-403. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/4/399-403.pdf