Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Damián Kováč
Počet príspevkov: 3

1991

Kováč, D. . (1991). K problému zákonov v psychológii: od lineárneho determinizmu k psychoregulačnej koncepcii. Filozofia, 46(6), 610-613. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/6/610-613.pdf

1961

Kováč, D. . (1961). Na okraj publikácií o vzťahoch medzi mužom a ženou. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(1), 62-68. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/1/62-68.pdf

1955

Kováč, D. . (1955). O niektorých nedostatkoch v riešení základných otázok vývinovej psycho­lógie. Filozofický časopis, 10(4), 334-340. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1955/4/334-340.pdf