Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Vladimír Cirbes
Počet príspevkov: 17

1989

Cirbes, V. ., & Viceník, J. . (1989). Za nové iniciatívy filozofického myslenia. Filozofia, 44(1), 3-8. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/1/3-8.pdf

1987

Cirbes, V. . (1987). Veľký október a revolučnosť našich dní. Filozofia, 42(4), 417-423. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/4/417-423.pdf

1985

Cirbes, V. . (1985). Straníckosť filozofie — základný a trvalý predpoklad jej revolučnej funkcie. Filozofia, 40(5), 529-534. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/5/529-534.pdf
Cirbes, V. ., & Šíma, R. . (1985). Za vyššiu efektívnosť filozofického bádania. Filozofia, 40(1), 3-11. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/1/3-11.pdf

1983

Cirbes, V. . (1983). XVII. svetový filozofický kongres. Filozofia, 38(6), 745-750. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/6/745-750.pdf
Cirbes, V. . (1983). Február 1948 a revolučnosť dnešných dní. Filozofia, 38(2), 135-140. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/2/135-140.pdf

1982

Cirbes, V. . (1982). Živý, inšpirujúci a mobilizujúci ideový odkaz. Filozofia, 37(5), 587-595. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/5/587-595.pdf
Sirácky, A. ., & Cirbes, V. . (1982). Filozofia v ideologickom zápase súčasného sveta. Filozofia, 37(1), 2-9. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/1/2-9.pdf

1981

Cirbes, V. . (1981). XVI. zjazd KSČ a aktuálne úlohy nášho filozofického frontu. Filozofia, 36(5), 481-492. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/5/481-492.pdf
Cirbes, V. . (1981). Dialektika sociálno-ekonomického, vedecko-technického a ľudského rozvoja v procese výstavby rozvinutého socializmu. Filozofia, 36(1), 3-16. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/1/3-16.pdf