Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Peter Sýkora
Počet príspevkov: 10

2019

Sýkora, P. . (2019). K posthumánnemu človeku prostredníctvom editovania génov pre kognitívne schopnosti. Filozofia, 74(7), 511-529. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.7.1

2018

Sýkora, P. . (2018). Moderný návrat k Aristotelovi: hylomorfné verzus historické esencie. Filozofia, 73(6), 425-436. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/6/425-436.pdf

2015

Sýkora, P. . (2015). Etika biotechnologických zásahov do ľudského genómu: Argumenty rizikovosti a zničenia ľudskej prirodzenosti. Filozofia, 70(5), 329-342. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/5/329-342.pdf

2014

Sýkora, P. . (2014). Kritika teologicko-teleologickej koncepcie ľudskej prirodzenosti ako dôvodu odmietnutia transhumanizmu. Filozofia, 69(6), 514-525. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/6/514-525.pdf

2012

Sýkora, P. . (2012). Rekonceptualizácia altruizmu v biomedicínskom darcovstve. Filozofia, 67(1), 1-14. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/1/1-14.pdf

2008

Sýkora, P. . (2008). Prečo život každej ľudskej zygoty netreba bezpodmienečne chrániť. Filozofia, 63(9), 804-816. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/9/804-816.pdf

2007

Sýkora, P. . (2007). O potrebe globálnej bioetiky v multikultúrnom svete. Filozofia, 62(3), 191-202. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/3/191-202.pdf

2006

Sýkora, P. . (2006). Treba život každej ľudskej zygoty bezpodmienečne chrániť?. Filozofia, 61(7), 562-568. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/7/562-568.pdf

2004

Sýkora, P. . (2004). Gigantomachia prírody a kultúry - evolučná ontológia z Brna (J. Šmajs - J. Krob). Filozofia, 59(1), 58-64. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/1/58-64.pdf

2003

Sýkora, P. . (2003). Etnicita v evolučno-psychologickej perspektíve. Filozofia, 58(1), 62-69. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/1/62-69.pdf