Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Slavomír Lesňák
Počet príspevkov: 3

2019

Lesňák, S. . (2019). PAVLIČÍKOVÁ, Helena: František Mareš. Od fyziologie k filosofii. Filozofia, 74(7), 582-585. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.7.6

2018

Lesňák, S. . (2018). Jemelka, P.: Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. Filozofia, 73(1), 75-79. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/1/75-79.pdf

2007

Lesňák, S. . (2007). Násilie a racionalita v kontexte ekologickej krízy. Filozofia, 62(4), 317-323. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/4/317-323.pdf