Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jaromír Klaučo
Počet príspevkov: 6

1966

Klaučo, J. ., & Duda, E. . (1966). K Štejnovej knihe o technokratoch a manažéroch. Filozofia, 21(6), 666-668. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/6/666-668.pdf
Klaučo, J. ., & Duda, E. . (1966). Výroba — veda — technika. Filozofia, 21(2), 231-234. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/2/231-234.pdf

1965

Klaučo, J. ., & Duda, E. . (1965). Seminár o filozofických problémoch techniky. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(4), 436-438. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/4/436-438.pdf
Klaučo, J. ., & Duda, E. . (1965). K vymedzeniu pojmu techniky. Otázky Marxistickej filozofie278-289.Pdf, 20(3), 278-289. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/3/278-289.pdf

1959

Klaučo, J. . (1959). Filosofie a moderní veda. Slovenský Filozofický časopis, 14(3), 304-307. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/3/304-307.pdf
Klaučo, J. . (1959). Samuel Lilley, Automatisасе a společnost. Slovenský Filozofický časopis, 14(2), 213-215. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/2/213-215.pdf