Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Samo Falťan
Počet príspevkov: 1

1962

Falťan, S. . (1962). Výchova k vedeckému svetonázoru vyžaduje čas, trpezlivosť a húževnatú politickovýchovnú prácu. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(6), 522-524. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/6/522-524.pdf