Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jozef Karásek
Počet príspevkov: 8

1962

Karásek, J. . (1962). O spoločenskej funkcii prírodovedy. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(6), 571-572. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/6/571-572.pdf

1961

Karásek, J. . (1961). Fr. Vartík, Niektoré otázky základne a nadstavby v ČSR. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(2), 139-141. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/2/139-141.pdf

1960

Černík, V. ., & Karásek, J. . (1960). Niektoré problémy metódy historického materializmu z hľadiska jednoty historického a logického. Slovenský Filozofický časopis, 15(1), 51-67. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/1/51-67.pdf

1959

Černík, V. ., & Karásek, J. . (1959). Kritika riešenia otázky jednoty historického a logicgického v buržoáznej sociológii. Slovenský Filozofický časopis, 14(3), 224-236. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/3/224-236.pdf
Karásek, J. ., & Suchý, M. . (1959). K otázke spoločenskej podmienenosti a nadstavbovej povahy vedy. Slovenský Filozofický časopis, 14(2), 146-152. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/2/146-152.pdf
Černík, V. ., & Karásek, J. . (1959). K otázke jednoty historického a logického. Slovenský Filozofický časopis, 14(1), 56-69. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/1/56-69.pdf

1958

Karásek, J. . (1958). Ku knihe dr. Jaroslava Klofáča Materialistické pojetí dějin. Slovenský Filozofický časopis, 13(3), 304-309. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1958/3/304-309.pdf

1957

Karásek, J. . (1957). Kategórie spoločenského bytia a spoločenského vedomia. Slovenský Filozofický časopis, 12(2), 168-186. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1957/2/168-186.pdf