Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Vladimír Leško
Počet príspevkov: 22

2022

Leško, V. . (2022). KULINIAK, Radosław, PANDURA, Mariusz: Jestem filozofem świata (Kόσμoυ ϕιλόσοϕός εὶμι). Filozofia, 77(1), 67-69. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.1.6

2021

Leško, V. . (2021). Fenomenológia ducha – Jednota filozofie a dejín filozofie. Filozofia, 76(5), 364 – 376. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.5.4

2019

Leško, V. . (2019). Otázka Bytia – Heidegger verzus Hegel. Filozofia, 74(6), 440-455. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.6.2

2017

Leško, V. . (2017). Heidegger a Parmenides. Filozofia, 72(5), 357-370. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/5/357-370.pdf
Leško, V. . (2017). Pútavo o pútavom Heideggerovi. Rozhovor s profesorom Richardom Capobiancom. Filozofia, 72(5), 397-408. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/5/397-408.pdf

2015

Leško, V. . (2015). Patočka, Heidegger a otázka bytia. Filozofia, 70(6), 429-439. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/6/429-439.pdf

2013

Leško, V. . (2013). Heidegger a grécki myslitelia. Filozofia, 68(3), 194-204. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/3/194-204.pdf
Leško, V. . (2013). Súcno verzus jestvujúcno. Filozofia, 68(3), 238-241. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/3/238-241.pdf

2010

Leško, V. . (2010). Heidegger a dejiny filozofie. Filozofia, 65(2), 110-119. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/2/110-119.pdf

2007

Leško, V. . (2007). Jubilujúci Czesław Głombik (B. Szotek – A. J. Noras; Cz. Głombik). Filozofia, 62(4), 348-352. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/4/348-352.pdf