Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Marek Neština
Počet príspevkov: 5

2022

Neština, M. . (2022). Pojem verzus koncepcia spravodlivosti v analytickej filozofii práva (2. časť). Filozofia, 77(5), 339-356. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.5.3
Neština, M. . (2022). Pojem verzus koncepcia spravodlivosti v analytickej filozofii práva (1. časť). Filozofia, 77(4), 233-250. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.4.1

2017

Neština, M. . (2017). Lutherovo rozlišovanie medzi filozofiou a teológiou z pohľadu logiky a sémantiky. Filozofia, 72(6), 463-474. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/6/463-474.pdf

2012

Neština, M. . (2012). Sémantické a pragmatické otázky jazyka právnych predpisov. Filozofia, 67(9), 718-730. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/9/718-730.pdf
Neština, M. . (2012). Zouhar, M.: Význam v kontexte. Filozofia, 67(9), 761-763. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/9/761-763.pdf