Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Gita Geremešová
Počet príspevkov: 2

2015

Geremešová, G. . (2015). Gluchman, V.: Idey humanizmu v dejinách etiky na Slovensku. Náčrt vývoja kresťanského humanizmu do polovice 20. storočia. Filozofia, 70(7), 580-583. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/7/580-583.pdf

2007

Geremešová, G. . (2007). Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti (V. Gluchman a kol.). Filozofia, 62(4), 357-359. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/4/357-359.pdf