Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jozef Pauer
Počet príspevkov: 32

2014

Pauer, J. . (2014). Stretnúť sa so svetom ľudsky. Filozofia, 69(7), 623-631. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/7/623-631.pdf

2013

Pauer, J. . (2013). Filozofia, bývanie a spoločný svet. Filozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 112-121. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/112-121.pdf

2012

Pauer, J. . (2012). Oligarchická manipulácia svetového (ne)poriadku – 2. časť. Filozofia, 67(10), 832-840. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/10/832-840.pdf
Pauer, J. . (2012). Oligarchická manipulácia svetového (ne)poriadku – 1. časť. Filozofia, 67(9), 751-760. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/9/751-760.pdf

2010

Pauer, J. . (2010). Demokracia a tragédia (Skeptické kritické úvahy v pochybných krízových časoch) II. časť. Filozofia, 65(1), 83-88. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/1/83-88.pdf

2009

Pauer, J. . (2009). Demokracia a tragédia (Skeptické kritické úvahy v pochybných krízových časoch) I. časť. Filozofia, 64(10), 996-1000. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/10/996-1000.pdf
Pauer, J. . (2009). Vznešeno, konflikt a jeho premena. Filozofia, 64(9), 839-848. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/9/839-848.pdf

2008

Pauer, J. . (2008). O bývaní a spoločnom svete (Architektúra: filozofia a verejný priestor). Filozofia, 63(9), 776-789. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/9/776-789.pdf
Pauer, J. . (2008). Veľmi malé eseje (s veľmi dlhým názvom) o obraze tela a o tele ako obraze alebo tiež o túžbe a odovzdanosti. Filozofia, 63(9), 790-797. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/9/790-797.pdf

2007

Pauer, J. . (2007). Medzi „znovuzrodením“ a „smrťou“ človeka (K niektorým podobám vzťahu človeka a spoločnosti) II. časť : Od ríše človeka k „smrti“ človeka. Filozofia, 62(9), 825-833. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/9/825-833.pdf