Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Ladislav Hohoš
Počet príspevkov: 19

2021

Hohoš, L. ., & Hrubec, M. . (2021). OD 11. SEPTEMBRA K PANDÉMII: 20 rokov filozofie globálnych konfliktov : Rozhovor s Marekom Hrubcom pripravil Ladislav Hohoš. Filozofia, 76(7), 542 – 548. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.7.5

2016

Hohoš, L. . (2016). Filozofia dejín bez historickej nevyhnutnosti (?). Filozofia, 71(3), 186-196. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/3/186-196.pdf

2012

Hohoš, L. . (2012). Hrubec, M.: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Filozofia, 67(2), 170-173. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/2/170-173.pdf

2010

Hohoš, L. . (2010). Michel Henry: Reflexie o Marxovej filozofii. Filozofia, 65(9), 833-844. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/9/833-844.pdf

2008

Hohoš, L. . (2008). Globálna nerovnosť: spravodlivosť a právo v podmienkach globalizácie. Filozofia, 63(3), 219-228. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/3/219-228.pdf

1996

Hohoš, L. . (1996). Hľadanie novej ekonomickej a ekologickej paradigmy. Filozofia, 51(2), 84-90. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/2/84-90.pdf

1988

Hohoš, L. . (1988). Socializmus a budúcnosť ľudstva. Filozofia, 43(2), 245-248. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/2/245-248.pdf
Hohoš, L. ., & Višňovský, E. . (1988). Kategoriálny status ľudskej činnosti. Filozofia, 43(1), 115-118. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/115-118.pdf
Hohoš, L. . (1988). Kultúra a civilizácia: vedecko-technická revolúcia ako sociokultúrny fenomén. Filozofia, 42(1), 28-34. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/1/28-34.pdf

1987

Hohoš, L. . (1987). Filozofické problémy techniky. Filozofia, 42(5), 629-633. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/5/629-633.pdf