Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Kristína Šabíková
Počet príspevkov: 3

2011

Šabíková, K. . (2011). Vymedzenie kozmopolitizmu v súčasnej sociálnej a politickej filozofii. Filozofia, 66(5), 475-480. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/5/475-480.pdf

2010

Šabíková, K. . (2010). Rawls, J.: Právo národů. Filozofia, 65(5), 513-516. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/5/513-516.pdf

2009

Šabíková, K. . (2009). K problematike uznania. Filozofia, 64(4), 356-361. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/4/356-361.pdf