Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Norbert Mikláš
Počet príspevkov: 3

2009

Mikláš, N. . (2009). Filozofický štýl: Medzi sebairóniou a dogmou. Filozofia, 64(7), 693-703. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/7/693-703.pdf
Mikláš, N. . (2009). Reverzibilita a dogmatizmus ako filozofické štýly. Filozofia, 64(4), 351-355. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/4/351-355.pdf

2002

Mikláš, N. . (2002). Ako ironizovať sebaironika? (Filozofia, alebo literárna veda?). Filozofia, 57(1), 48-50. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/1/48-50.pdf