Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Miroslav Mandzela
Počet príspevkov: 3

2008

Mandzela, M. . (2008). Je etika následkom logickej chyby?. Filozofia, 63(8), 704-714. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/8/704-714.pdf

2004

Mandzela, M. . (2004). Fakty, hodnoty a etika. Filozofia, 59(9), 654-664. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/9/654-664.pdf

1999

Mandzela, M. . (1999). Úvod do metaetiky (P. Kolář, V. Svoboda). Filozofia, 54(3), 200-202. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/3/200-202.pdf