Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Karol Nandrásky
Počet príspevkov: 17

2007

Nandrásky, K. . (2007). Boh zhadzuje starú kožu. Filozofia, 62(10), 890-902. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/10/890-902.pdf

2006

Nandrásky, K. . (2006). Peklo a súčasnosť alebo ako je to s peklom. Filozofia, 61(3), 181-207. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/3/181-207.pdf

2005

Nandrásky, K. . (2005). Zo zbožného chlapca záhadný ateista. Filozofia, 60(4), 269-276. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/4/269-276.pdf

2002

Nandrásky, K. . (2002). Koniec sveta?!. Filozofia, 57(3), 181-205. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/3/181-205.pdf

2001

Nandrásky, K. . (2001). Nenáboženská interpretácia sveta anjelov. Filozofia, 56(8), 519-525. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/8/519-525.pdf
Nandrásky, K. . (2001). "Nenáboženské kresťanstvo"?! (Teologické reflexie Dietricha Bonhoeffera). Filozofia, 56(6), 382-397. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/6/382-397.pdf

2000

Nandrásky, K. . (2000). "Čo oslovujem, Teba osloviac?" Milan Rúfus a modlitba. Filozofia, 55(9), 702-717. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/9/702-717.pdf

1999

Nandrásky, K. . (1999). Medzi umieraním a vzkriesením (venované sedemdesiatinám Milana Rúfusa). Filozofia, 54(1), 31-40. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/1/31-40.pdf

1997

Nandrásky, K. . (1997). Kalvária katolíckeho modernizmu (Pri príležitosti 90. výročia jeho odsúdenia). Filozofia, 52(9), 561-580. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/9/561-580.pdf

1996

Nandrásky, K. . (1996). Biologika. Filozofia, 51(11), 761-769. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/11/761-769.pdf