Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Peter Tavel
Počet príspevkov: 2

2007

Tavel, P. . (2007). Filozofické východiská teórie Viktora E. Frankla (Filozofické pozadie pojmu „Wille zum Sinn“). Filozofia, 62(1), 69-83. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/1/69-83.pdf

2004

Tavel, P. . (2004). Potreba zmyslu života (Tézy k pojmu "Wille zum Sinn" u Viktora E. Frankla). Filozofia, 59(8), 571-579. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/8/571-579.pdf