Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Daniela Kovaľová
Počet príspevkov: 3

2007

Kovaľová, D. . (2007). J. Habermas alebo ktorá etika pre bioetiku?. Filozofia, 62(3), 245-252. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/3/245-252.pdf

2002

Kovaľová, D. . (2002). Úvod do problematiky bioetiky. Filozofia, 57(4), 245-258. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/4/245-258.pdf

1999

Kovaľová, D. . (1999). Etika v hospodárskom živote (na margo jedného podujatia). Filozofia, 54(1), 54-55. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/1/54-55.pdf