Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

František Ábel
Počet príspevkov: 3

2006

Ábel, F. . (2006). Vzťah medzi estetickou a religióznou funkciou ľudského ducha v teológii Paula Tillicha. Filozofia, 61(6), 464-472. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/6/464-472.pdf

2005

Ábel, F. . (2005). Riešenie problému teodícey v Novej zmluve. Filozofia, 60(8), 573-595. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/8/573-595.pdf

2004

Ábel, F. . (2004). Paralely medzi stoickou filozofiou Marca Aurelia Antonina a kresťanstvom. Filozofia, 59(9), 675-680. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/9/675-680.pdf