Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Marián Kuna
Počet príspevkov: 8

2020

Kuna, M. . (2020). Kritika Brownovej koncepcia nenávistného prejavu. Filozofia, 75(2), 77-90. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.2.1

2018

Kuna, M. . (2018). Heinze, E.: Hate Speech and Democratic Citizenship. Filozofia, 73(5), 418-420. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/5/418-420.pdf
Kuna, M. . (2018). Význam princípu subsidiarity pre MacIntyrovu víziu politiky. Filozofia, 73(5), 389-399. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/5/389-399.pdf

2011

Kuna, M. . (2011). Scruton, R.: Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged. Filozofia, 66(3), 281-283. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/3/281-283.pdf
Kuna, M. . (2011). Význam cností v kontexte sociálnych praxí a inštitúcií. Filozofia, 66(3), 268-272. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/3/268-272.pdf

2009

Kuna, M. . (2009). Význam praxe pre teóriu: Rekonštrukcia argumentu Alasdaira MacIntyra. Filozofia, 64(9), 827-838. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/9/827-838.pdf

2001

Kuna, M. . (2001). Je Rawlsov liberalizmus verejného rozumu nenapraviteľne sektársky?. Filozofia, 56(6), 414-422. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/6/414-422.pdf

1999

Kuna, M. . (1999). Politický liberalizmus Johna Rawlsa. Filozofia, 54(2), 91-102. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/2/91-102.pdf