Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Mária Vyvíjalová
Počet príspevkov: 2

1997

Vyvíjalová, M. . (1997). Panteistická idea v Belovom rukopise Miscellanea Scientifica. Filozofia, 52(3), 161-185. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/3/161-185.pdf

1979

Vyvíjalová, M. . (1979). Vplyv anglického raného osvietenstva v Apológii z r. 1723. Filozofia, 34(4), 461-475. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/4/461-475.pdf