Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Pavel Fobel
Počet príspevkov: 3

1996

Fobel, P. . (1996). Holistická environmentálna etika: možnosti, perspektívy. Filozofia, 51(2), 139-144. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/2/139-144.pdf
Fobel, P. ., & Palenčár, M. . (1996). Sympózium o environmentálnej etike a o postavení človeka na prahu 3. tisícročia. Filozofia, 51(1), 59-60. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/1/59-60.pdf

1982

Veverka, L. J., & Fobel, P. . (1982). Pálčivé problémy budúcnosti človeka a ľudstva. Filozofia, 37(4), 576-578. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/4/576-578.pdf