Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Marián Zouhar
Počet príspevkov: 35

2020

Zouhar, M. . (2020). Pojem argumentácie a jeho definícia. Filozofia, 75(8), 615 – 627. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.8.1

2019

Zouhar, M. . (2019). Subjektívny vkus a argumentácia. Filozofia, 74(9), 754-767. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.5

2018

Zouhar, M. . (2018). Indexická povaha epistemických modalít. Filozofia, 73(8), 589-605. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/8/589-605.pdf

2017

Zouhar, M. . (2017). The Fiction of Fictionalism. Filozofia, 72(8), 603-615. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/8/603-615.pdf

2016

Zouhar, M. . (2016). Konceptuálna analýza v analytickej filozofii. Filozofia, 71(5), 410-424. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/5/410-424.pdf

2015

Zouhar, M. . (2015). Rigidná designácia a stabilnosť vzťahu pomenovania. Filozofia, 70(10), 817-830. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/10/817-830.pdf
Zouhar, M. . (2015). Metóda definovania. Filozofia, 70(4), 258-271. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/4/258-271.pdf
Zouhar, M. . (2015). Logická forma definícií. Filozofia, 70(3), 161-174. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/3/161-174.pdf

2014

Bielik, L. ., Kosterec, M. ., & Zouhar, M. . (2014). Model metódy (4): Aplikácia a klasifikácia. Filozofia, 69(9), 737-751. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/9/737-751.pdf
Bielik, L. ., Kosterec, M. ., & Zouhar, M. . (2014). Model metódy (3): Inštrukcia a metóda. Filozofia, 69(8), 637-652. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/8/637-652.pdf