Skočiť na hlavný obsah

Ročník 66 (2011), 2

State

Filozofia, 66 (2011), 2, 109-121.
Abstrakt

In his remarks from later period, Ludwig Wittgenstein is frequently concerned with so-called external roots of our logical operations. He asks questions like: ‘How is anything like logical necessity possible?‘; ‚How is possible anything like following a logical rule under normal circumstances?‘; ‚Where is the compelling force of a logical proof coming from?‘; etc… Čítať ďalej

Súbor na stiahnutie: PDF
Filozofia, 66 (2011), 2, 122-132.
Abstrakt

Štúdia analyzuje povahu etických otázok inherentných sociálnej práci a na vybraných problémoch ukazuje, ako a prečo tieto etické otázky vznikajú. Zameriava sa na tri ústredné otázky, pod ktoré možno subsumovať väčšinu etických problémov. Po prvé, prečo dodržiavať morálne normy, aké dôvody máme preto, aby sme prijali morálku za rámec svojho konania? Po druhé, akým… Čítať ďalej

Súbor na stiahnutie: PDF
Filozofia, 66 (2011), 2, 133-140.
Abstrakt

Nietzsche’s definition of history is based on his refusal to conceive it as “pure science”: We can employ history only “for the purpose of life”. This vitalistic perspective led us to initially tackle the nietzschean interpretation of life, which is concerned with a “dark, driving power that insatiably thirsts for itself”, which, in its effort to be redeemed from… Čítať ďalej

Súbor na stiahnutie: PDF
Filozofia, 66 (2011), 2, 141-153.
Abstrakt

Clarification of the terms ‘realism’ and ‘antirealism’ has always been a challenging task for philosophers of science, epistemologists, and metaphysicians. The first part of my paper offers a certain classification and critical exposition of realisms in philosophy of science. Next, I take up the issue of finding a middle or natural ground between realism and… Čítať ďalej

Súbor na stiahnutie: PDF
Filozofia, 66 (2011), 2, 154-166.
Abstrakt

This article provides an overview of the historical and philosophical contexts from which G. Bachelard’s concept of “phenomenotechnique” originated. It shows why phenomenotechnique is crucial for science studies. By incorporating the concept of phenomenotechnique into Hacking’s and Galison’s models of science, I argue that we can avoid the radicalism of both while… Čítať ďalej

Súbor na stiahnutie: PDF

Inauguračné prednášky

Rozhľady

Filozofia, 66 (2011), 2, 174-185.
Abstrakt

Príspevok mapuje znovuobjavenie antického skepticizmu v renesančnej filozofii (najmä) šestnásteho storočia. Analyzuje motívy jeho uplatnenia, stopuje dôležité udalosti, ktoré pomohli k jeho znovuoživeniu. Autor sa opiera o významné zahraničné práce ako aj o primárne zdroje. Príspevok analyzuje dôvod využitia skeptických argumentov, ktorý autor vidí prevažne vo… Čítať ďalej

Súbor na stiahnutie: PDF

Recenzie

Filozofia, 66 (2011), 2, 186-190.
Súbor na stiahnutie: PDF
Filozofia, 66 (2011), 2, 190-194.
Súbor na stiahnutie: PDF
Filozofia, 66 (2011), 2, 194-196.
Súbor na stiahnutie: PDF
Filozofia, 66 (2011), 2, 197-201.
Súbor na stiahnutie: PDF
Filozofia, 66 (2011), 2, 201-204.
Súbor na stiahnutie: PDF

Z vedeckého života

Filozofia, 66 (2011), 2, 205-207.
Súbor na stiahnutie: PDF