Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Marek Otisk
Počet príspevkov: 3

2022

Otisk, M. . (2022). Platónské vlastnosti prvků v tzv. figura solida k Isidorovu De natura rerum XI, 1. Filozofia, 77(6), 408-426. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.6.2

2018

Otisk, M. . (2018). Anselmův dialog De grammatico jako úvod do dialektiky. Filozofia, 73(7), 566-579. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/7/566-579.pdf

2010

Otisk, M. . (2010). Pojem boží všemohoucnosti u Anselma z Canterbury a Petra Damianiho. Filozofia, 65(6), 574-588. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/6/574-588.pdf