Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Wei Xiaoping
Počet príspevkov: 2

2012

Xiaoping, W. . (2012). Rozdeľovanie a prerozdeľovanie ako stelesnenie odlišných princípov spravodlivosti. (Analýza z Marxovho hľadiska, zohľadňujúca súčasnú ekonomickú transformáciu v Číne). Filozofia, 67(2), 160-169. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/2/160-169.pdf

2006

Xiaoping, W. . (2006). Od princípov k súvislostiam: Marx a Nozick, resp. Rawls o distributívnej spravodlivosti. Filozofia, 61(3), 247-260. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/3/247-260.pdf