Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Mária Sačková
Počet príspevkov: 2

2010

Sačková, M. . (2010). Čana, T.: Logomachia. Filozofia, 65(1), 99-101. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/1/99-101.pdf

2008

Sačková, M. . (2008). Searle, J. R., Rečové akty. Filozofia, 63(4), 380-382. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/4/380-382.pdf