Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Emil Dragúň
Počet príspevkov: 15

1994

Dragúň, E. . (1994). Eidoly v poeleatskej prírodnej filozofii a u Epikura. Filozofia, 49(2), 78-88. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/2/78-88.pdf

1989

Dragúň, E. . (1989). Geocentrizmus, jeho typy a svetonázorový význam. Filozofia, 44(3), 321-330. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/3/321-330.pdf

1986

Dragúň, E. . (1986). Objektívna dialektika a problém „možných“ svetov. Filozofia, 41(3), 307-317. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/3/307-317.pdf
Dragúň, E. . (1986). Mýtus a jeho svet. Filozofia, 41(2), 247-249. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/2/247-249.pdf

1985

Dragúň, E. . (1985). Metodologické východisko marxistického skúmania času. Filozofia, 40(4), 453-463. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/4/453-463.pdf

1981

Dragúň, E. . (1981). Mytologické chápanie priestoru a času. Filozofia, 36(4), 393-408. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/4/393-408.pdf

1979

Dragúň, E. . (1979). Kategórie priestoru a času v systéme kategórií dialektiky. Filozofia, 34(4), 402-414. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/4/402-414.pdf

1976

Dragúň, E. . (1976). Filozofické problémy teórie relativity v sovietskej filozofii dvadsiatych a tridsiatych rokov. Filozofia, 31(4), 434-437. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/4/434-437.pdf
Dragúň, E. . (1976). Podmienky poznávania a problém univerzálnosti priestoru a času. Filozofia, 31(1), 94-105. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/1/94-105.pdf

1975

Dragúň, E. . (1975). O relatívnosti priestoru a času. Filozofia, 30(1), 115-117. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/1/115-117.pdf