Skip to main content

Volume 26 (1971), 2

From Scientific Life

(Original title: Vedecká konferencia o Engelsovom diele)
Filozofia, 26 (1971), 2, 200.
File to download: PDF
(Original title: Nadväznosť Engelsovho pojmu praxe na nemeckú klasickú filozofiu)
Filozofia, 26 (1971), 2, 201-203.
File to download: PDF
(Original title: Engels o filozofickom význame vedeckých teórií)
Filozofia, 26 (1971), 2, 204-209.
File to download: PDF
(Original title: Správa o diskusii k prednáške B. M. Kedrova a P. V. Kopnina v Slovenskej filozofickej spoločnosti)
Filozofia, 26 (1971), 2, 209-212.
File to download: PDF