Skip to main content

Publications of the Author

Peter Ivan
Number of publications: 1

1979

Ivan, P. . (1979). Metodologické problémy teórie novej globálnej tektoniky a mož­né smery ďalšieho rozvoja geologického poznania. Filozofia, 34(5), 576-580. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/5/576-580.pdf