Skip to main content

Volume 15 (1960), 2

Discussion

(Original title: K problému urýchlenia vývinu spoločenského vedomia)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 152-158.
File to download: PDF
(Original title: Mechanický determinizmus a súčasná fyzika (pokračovanie))
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 159-179.
File to download: PDF
(Original title: Pozitivistické prvky v pokusoch o filozofiu v 18. storočí vo Francúzsku)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 180-194.
File to download: PDF
(Original title: K filozofickým otázkam skúmania spoločenských javov)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 195-197.
File to download: PDF