Skip to main content

Publication Details

Statement by the Central Committee of the CPSU, the Council of Ministers of the USSR and the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR on the Death of J. V. Stalin

(Original title: Vyhlásenie Ústredného výboru KSSS, Rady ministrov SSSR a Prezídia Najvyššieho sovietu SSSR k úmrtiu J. V. Stalina)
Filozofický časopis, 8 (1953), 1-2, i-iv.
Publication language: Slovak
File to download: PDF