Skip to main content

Publication Details

Janko Kráľ - the Revolutionary and the Utopian Socialist

(Original title: Janko Kráľ — revolucionár a utopický socialista)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 3, 228-245.
Type of work: Articles
Publication language: Slovak
File to download: PDF