Skip to main content

Volume 66 (2011), 6

Discussions - Polemics

(Original title: Umelecké dielo, skúsenosť, poznanie (Odpoveď J. Hrkútovi))
Filozofia, 66 (2011), 6, 591-600.
File to download: PDF
(Original title: O skúsenostnom poznávaní vo vede (Odpoveď J. Hrkútovi))
Filozofia, 66 (2011), 6, 601-610.
File to download: PDF