Skip to main content

Volume 40 (1985), 4

Scientific Life

(Original title: Súčasný ideologický boj)
Filozofia, 40 (1985), 4, 497-498.
File to download: PDF
(Original title: Porada riaditeľov filozofických ústavov akadémií socialistických krajín)
Filozofia, 40 (1985), 4, 498-503.
File to download: PDF