Skip to main content

Volume 47 (1992), 7

Reviews

(Original title: Štyri desaťročia vedeckého vysvetlenia)
Filozofia, 47 (1992), 7, 439-441.
File to download: PDF
(Original title: Významný edičný čin v oblasti kresťanskej filozofie)
Filozofia, 47 (1992), 7, 441-444.
File to download: PDF
(Original title: Prvá monografia o Kurtovi Gödelovi)
Filozofia, 47 (1992), 7, 444-446.
File to download: PDF