Skip to main content

Publications of the Author

Jaromír Kops
Number of publications: 10

1991

Kops, J. . (1991). Evolucionizmus a filozofia. Filozofia, 46(2), 166-180. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/2/166-180.pdf

1988

Kops, J. . (1988). Aktuálny odkaz ruského mysliteľa. Filozofia, 43(6), 759-763. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/6/759-763.pdf

1970

Kops, J. . (1970). Genetika a dialektika. Filozofia, 25(1), 96-98. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/1/96-98.pdf

1968

Kops, J. . (1968). Charakter a hodnotenie biologického mechanicizmu. Filozofia, 23(4), 404-415. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/4/404-415.pdf

1966

Kops, J. . (1966). Ke koncepci dvou směrů v genetice a biologii. Filozofia, 21(2), 129-140. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/2/129-140.pdf

1964

Kops, J. . (1964). Poznámky ke kritice genové teorie dědičnosti. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(3), 261-271. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/3/261-271.pdf

1963

Kops, J. . (1963). Souhrnná práce o vědomí. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(6), 562-564. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/6/562-564.pdf

1962

Kops, J. . (1962). Podnetný príspevok k filozofickej problematike súčasnej biológie. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(6), 554-557. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/6/554-557.pdf

1961

Kops, J. . (1961). Na okraj sborníka Otázky dialektiky poznania. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(6), 463-467. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/6/463-467.pdf

1960

Kops, J. . (1960). Významný příspěvek k dějinám marxistické filosofie. Slovenský Filozofický časopis, 15(3), 326-329. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/3/326-329.pdf