Skip to main content

Publications of the Author

Jiřina Provazníková
Number of publications: 2

1987

Provazníková, J. . (1987). Dialektické aspekty procesov kultúry. Filozofia, 42(3), 389-396. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/3/389-396.pdf
Provazníková, J. . (1987). Filozofické riešenie podstatného určenia a javových foriem kultúry. Filozofia, 42(1), 46-49. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/1/46-49.pdf