Skip to main content

Publications of the Author

E. S. Markarian
Number of publications: 1

1972

Markarian, E. S. (1972). Ľudská spoločnosť ako zvláštny typ organizácie. Filozofia, 27(3), 245-256. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/3/245-256.pdf