Skip to main content

Publications of the Author

L. N. Suvorov
Number of publications: 1

1972

Suvorov, L. N. (1972). Základné medzníky rozvoja sovietskej filozofie. Filozofia, 27(6), 518-531. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/6/518-531.pdf