Skip to main content

Publications of the Author

Jozef Lamoš
Number of publications: 3

1965

Lamoš, J. . (1965). Cirkev a sociálna problematika (K niektorým prácam o sociálnom učeni katolíckej cirkvi). Otázky Marxistickej Filozofie, 20(6), 609-616. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/6/609-616.pdf
Lamoš, J. . (1965). Tretia časť vatikánskeho koncilu. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(2), 192-198. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/2/192-198.pdf

1964

Lamoš, J. . (1964). О II. vatikánskom koncile. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(3), 281-286. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/3/281-286.pdf