Skip to main content

Publications of the Author

Marek Stachoň
Number of publications: 1

2005

Stachoň, M. . (2005). Kant z pohľadu súčasnosti (Ľ. Belás, ed.; filozofický zborník z konferencie Kant a súčasnosť). Filozofia, 60(4), 287-290. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/4/287-290.pdf