Skip to main content

Publications of the Author

Ivana Novotná
Number of publications: 1

2002

Novotná, I. . (2002). Niektoré aspekty poľského personalizmu so zameraním na personalizmus Karola Wojtyłu. Filozofia, 57(10), 752-755. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/10/752-755.pdf