Skip to main content

Publications of the Author

Silvia Kocianová
Number of publications: 10

1996

Kocianová, S. . (1996). Descartes: pre, proti, alebo o ňom?. Filozofia, 51(6), 418-420. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/6/418-420.pdf
Kocianová, S. . (1996). Vedomie ako „darvinovský stroj“ (0. Flanagan). Filozofia, 51(4), 278-281. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/4/278-281.pdf

1995

Kocianová, S. . (1995). Demystifikácia vedomia v „biologickom naturalizme“ Johna Searla. Filozofia, 50(3), 155-163. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/3/155-163.pdf
Kocianová, S. . (1995). Záhada prúdu vedomia. Filozofia, 50(2), 73-83. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/2/73-83.pdf

1994

Kocianová, S. . (1994). „Duch v stroji“. Filozofia, 49(11), 697-704. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/11/697-704.pdf

1993

Kocianová, S. . (1993). Analytická filozofia na kontinente. Filozofia, 48(9), 590-592. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/9/590-592.pdf

1992

Kocianová, S. . (1992). John Roger Searle šesťdesiatročný. Filozofia, 47(12), 776. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/12/776.pdf
Kocianová, S. . (1992). Diskusia o problémoch filozofie jazyka a mysle. Filozofia, 47(10), 636-638. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/10/636-638.pdf

1990

Kocianová, S. . (1990). Ako písať dejiny filozofie. Filozofia, 45(2), 235-237. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/2/235-237.pdf

1989

Kocianová, S. . (1989). K historicko-filozofickej koncepcii E. Gilsona. Filozofia, 44(6), 700-709. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/6/700-709.pdf