Skip to main content

Publication Details

Cultural Literacy from the Social-Psychological Perspective (O. Zápotočná)

(Original title: Kultúrna gramotnosť v sociálnopsychologickej perspektíve (O. Zápotočná))
Filozofia, 60 (2005), 4, 290-292.
Type of work: Reviews
Publication language: Slovak
File to download: PDF