Skip to main content

Publication Details

Racionálna pamäť a udalosť rozumu u Gastona Bachelarda

(Original title: Racionálna pamäť a udalosť rozumu u Gastona Bachelarda)
Filozofia, 66 (2011), Príloha 3: Subjektivita/Intersubjektivita, 173-190.
Publication language: Slovak