Skip to main content

Volume 18 (1963), 5

Bibliography

(Original title: Zo sovietskej filozofickej literatúry v r. 1961 — 1962)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 461-466.
File to download: PDF