Skip to main content

Volume 18 (1963), 5

From Scientific Life

(Original title: Zpráva o porade redakcií filozofických časopisov socialistických krajín)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 432-435.
File to download: PDF
(Original title: Niektoré vybrané filozofické otázky vedeckého poznania)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 435-439.
File to download: PDF
(Original title: Poznámky k tézam O otázkach rozvoja socialistického vedomia)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 440-443.
File to download: PDF
(Original title: Rozvoj socialistického vedomia a spoločenské záujmy)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 444-447.
File to download: PDF