Skip to main content

Volume 18 (1963), 6

Reviews, Remarks, Information

(Original title: Filosofické dílo o obecných zákonitostech socialistické výroby)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 6, 544-553.
File to download: PDF
(Original title: Marxistická studie o holismu)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 6, 553-561.
File to download: PDF
(Original title: Souhrnná práce o vědomí)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 6, 562-564.
File to download: PDF
(Original title: Ďalší krok v rozpracovávaní filozofických otázok ateizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 6, 564-565.
File to download: PDF
(Original title: K ideovému profilu Petőfiho)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 6, 565-566.
File to download: PDF